Monday, 5 October 2015

कपाळावरील रेषेत भाग्य  शोदान्या पेक्षा,कपाळावरील घामातच भविष्य शोधल्यास,आयुष्यात कपाळावर हात टेकवण्याचीतुमच्यावर कधीच वेळ येणार नाही, म्हणून नशिब्वादी होण्यापेक्षा ,प्रयत्नवादी  व्हा !! यश तुमची वाट पहात आहे.!!!!

No comments:

Post a Comment