Tuesday, 6 October 2015

रक्तापेक्षा अश्रू श्रेष्ठ असतात. कारण शरीराला कुठे जखम झाली तर रक्त बाहेर येत, पण आसवांना बाहेर पाडण्यासाठी मनाला जखमी व्हावं लागत , म्हणून एखाद्याच्या मनाला जखम होईल असे कदापि
 वागू नका

No comments:

Post a Comment