Tuesday, 13 October 2015

स्वतःच्या कर्तृत्वावर ज्याचा विश्वास नाही, अशा माणसाला आपल्या चारी बाजूला शत्रूच दिसायला लागतात !!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment