Thursday, 8 October 2015

आपल्या आयुष्यात कोण येणार हे वेळ ठरवते... परंतु आपल्या कोण यायला पाहिजे ते मन ठरवते.... पण आपल्या आयुष्यात कोण टिकून राहणार हे मात्र आपला " स्वभावच "  ठरवतो !!!!!!No comments:

Post a Comment