Saturday, 10 October 2015

 "  यशस्वी  कथा कधी वाचू नका, त्यांनी केवळ संदेश मिळतो,अपयशाच्या कथा वाचा, त्याने यशस्वी होण्यासाठी कल्पना मिळतात . "    डॉ.  KALAM
No comments:

Post a Comment