Thursday, 29 October 2015

     मानसं ही झाडाच्या अवयवा सारखीच असतात, काही फांदी सारखी जास्त जोर दिला की तुटणारी, काही पानांसारखी अर्ध्यावर साथ सोडणारी ,काही काटयांसारखी सोबत असून टोचत राहणारी,आणि काही मुळासारखी असतात , जी  न दिसता सुरुवातीपासून शेवट पर्यंत साथ देणारी   -----!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment