Saturday, 5 March 2016

 चांगल्या लोकांचा आपल्या जीवनातला प्रवेश म्हणजे " नशिबाचा" एक भाग असतो , पण चांगल्या लोकांना आपल्या जीवनात  टिकवून ठेवणे , हे आपले " कौशल्य " असते.

No comments:

Post a Comment